Lekarz Katarzyna Bułhak-Kamińska

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii dorosłych. Od 1996r.jestem absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi. W 1997r. ukończyłam staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu.

Od 1997r. zdobywałam doświadczenie zawodowe w pracy, jako asystent, na Oddziale Psychiatrycznym w Ostrowie Wielkopolskim, a także podczas staży w klinikach psychiatrycznych w Łodzi, Poznaniu oraz Warszawie.

Od 2000r. prowadzę prywatną praktykę lekarską. Od 2008r. pracuję w lecznictwie ambulatoryjnym. Pracuję również na Oddziale Psychiatrycznym w Kaliszu.

Ponadto mam doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i orzecznictwem ds. niepełnosprawności.

W pracy zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych, zaburzeń wieku podeszłego oraz uzależnień, a także zaburzeń adaptacyjnych ( pourazowych i powypadkowych) i upośledzeń umysłowych.

W razie potrzeby, po kontakcie z Rejestracją (mgr Piotr Kamiński) udzielam teleporad i edytuję e-recepty dla moich pacjentów.

Psychiatria jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką i leczeniem chorób psychicznych:zaburzeń nastroju; (depresji, manii), nerwic; zaburzeń lękowych, pourazowych, zaburzeń psychotycznych (schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, paranoi i in.), zaburzeń odżywiania ( anoreksji i bulimii), zaburzeń otępiennych (np. choroby Alzheimera, zaburzeń pourazowych), zaburzeń psychicznych w przebiegu upośledzeń umysłowych, zaburzeń osobowości i uzależnień. Psychiatria pomaga również w zaburzeniach snu, zaburzeniach seksualnych a także zaburzeniach psychicznych w przebiegu problemów hormonalnych; poporodowych, zaburzeń emocji i nastroju w okresie andropauzy i menopauzy.